-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Τμήμα Ιατρικής

15.11.2019

 

Οι διαλέξεις στο  υποχρεωτικό επιλεγόμενο μάθημα 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ– ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Θα αρχίσουν Παρασκευή   15/11/19  και ώρα 14.00-16.00

Σημείο συνάντησης το εργαστήριο ανατομίας 

 

Aristeidis Zibis

Orthopaedic Surgeon 

Associate Professor Dept of Anatomy 

Medical School, University of Thessaly

ahzibis@gmail.com