-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-209 ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)

Τμήμα Ιατρικής

20.12.2019

 Το ΙΚΥ προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ο αριθμός των οποίων εκτιμάται σε 3.771 και αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διαφφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουνν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων 2018_19.pdf 

 Δελτίο Τύπου_Προπτυχιακες Υποτροφίες ΙΚΥ_ΕΚΟ_ακαδ. ετος 2018_19.pdf