-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τμήμα Ιατρικής

26.06.2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

          Ι. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1.      Έναρξη μαθημάτων χειμερινού Εξαμήνου Δευτέρα 23-09-2019.

2.      Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Παρασκευή 10-01-2020. Διάρκεια διδακτικών εβδομάδων δεκατέσσερις (14).

3.      Περίοδος εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου, από Δευτέρα 13-01-2020 έως και Παρασκευή 07-02-2020. Διάρκεια εξετάσεων τέσσερις (4) εβδομάδες.

Ορκωμοσίες: Πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2019

Αργίες:

Δευτέρα 28/10/2019 (Εθνική Επέτειος)

Κυριακή 17/11/2019 (Επέτειος Πολυτεχνείου)

Δευτέρα 06/01/2020 (Εορτή των Θεοφανίων)

Πέμπτη 30/01/2020 (Εορτή Τριών Ιεραρχών)

Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς:

Από Δευτέρα 23/12/2019 έως και Τρίτη 07/01/2020

            ΙΙ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1.      Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, Δευτέρα 10-02-2020.

2.      Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, Παρασκευή 29-05-2020. Διάρκεια διδακτικών εβδομάδων δεκατέσσερις (14).

3.      Περίοδος εξετάσεων εαρινού εξαμήνου, από Δευτέρα 01-06-2020 έως και Παρασκευή 26-06-2020. Διάρκεια εξετάσεων τέσσερις (4) εβδομάδες.

Ορκωμοσίες: Τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου 2020 και δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου 2020.

Αργίες:

Δευτέρα 02/03/2020 (Καθαρά Δευτέρα)

Τετάρτη 25/03/2020 (Εθνική Επέτειος)

Παρασκευή 01/05/2020 (Πρωτομαγιά)

Παρασκευή 15/05/2020 (Εορτή Αγίου Αχιλλείου, Πολιούχου Λάρισας)

Δευτέρα 08/06/2020 (Εορτή Αγίου Πνεύματος)

Διακοπές Πάσχα:

Από Μ. Δευτέρα 13/04/2020 έως και Παρασκευή 24/04/2020

            ΙΙΙ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-Περίοδος συμπληρωματικών εξετάσεων και για τα δύο (2) εξάμηνα:

 Περίοδος εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2019-2020, από Δευτέρα 24-08-2020 έως  και Παρασκευή 18-09-2020.

Διάρκεια εξετάσεων τέσσερις (4) εβδομάδες.

             IV. Κλινικές ασκήσεις 6ου έτους 2019-2020

Έναρξη κλινικών ασκήσεων φοιτητών 6ου έτους, από Δευτέρα 05-08-2019.

Λήξη κλινικών ασκήσεων 07-06-2020. Διάρκεια εβδομάδων κλινικής άσκησης σαράντα τέσσερις (44).

Η κατανομή των εβδομάδων έχει ως εξής:

            Παθολογία:14 – Χειρουργική:11 - Μαιευτική-Γυναικολογία:8 – Παιδιατρική:8 - Ψυχιατρική:3