ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 1 θέση στο Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

23.03.2020

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία» (ΦΕΚ 2473/31-12-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ:ΨΧΟΛ469Β7Ξ-2ΨΒΚωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14154 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  23-03-2020.

Πληροφορίες: κ. Αρετή Κοντογιάννη  τηλ. 2410685703, FAX: 2410685546.

Δείτε την προκήρυξη pdf file