ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δελτίο Τύπου: Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ασφαλή χρήση και το δημιουργικό Διαδίκτυο σε μαθητές από σχολεία της Θεσσαλίας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα

Τμήμα Ιατρικής

13.05.2020

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ασφαλή χρήση και το δημιουργικό Διαδίκτυο σε μαθητές από σχολεία της Θεσσαλίας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα.

Δελτίο τύπου