ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 1 θέση στο Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

31.03.2020

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Μία κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία» (ΦΕΚ 2450/31-12-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΒΔΨ469Β7Ξ-ΡΗ1, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14361

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  31-03-2020.

Πληροφορίες: κ. Αρετή Κοντογιάννη  τηλ. 2410685703, FAX: 2410685546, email:g-med@med.uth.gr

Δείτε την προκήρυξη. pdf file