ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποτροφίες Ρουμανίας σε αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες μη μέλη της ΕΕ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Τμήμα Ιατρικής

16.03.2020

 Υποτροφίες Ρουμανίας σε αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες μη μέλη της ΕΕ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Δείτε την προκήρυξη. pdf file