-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Emergency Trauma Congress 2020

Τμήμα Ιατρικής

16.05.2020

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

     Ο Τομέας Χειρουργικής σε συνεργασία με την Κλινική Επείγουσας Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν ένα συνέδριο υψηλών αξιώσεων με τίτλο «Emergency Trauma Congress 2020».

     Το συνέδριο θα διεξαχθεί 14-16 Μαϊου 2020 στο μεγάλο αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Βιόπολη της Λάρισας.

     Η κεντρική ιδέα του συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην διαχείριση του πολυτραυματία, με ένα και μοναδικό στόχο, την ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτικών προς όφελος των ασθενών και της κοινότητας.

     Η επιλογή των θεμάτων έγινε με γνώμονα τα νεότερα δεδομένα και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των σημερινών επειγοντολόγων και χειρουργών τραύματος και έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει όλη τη θεωρητική και πρακτική γνώση που απαιτείται. Στο συνέδριο καταξιωμένοι ομιλητές με διεθνή απήχηση και ειδικοί στον τομέα του πολυτραυματία εγγυώνται την εκπλήρωση των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί.

     Είμαστε σίγουροι ότι η παρουσία σας καθώς και η ενεργή συμμετοχή σας θα συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχία αυτού του συνεδρίου.

     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Κωνσταντίνος Μαλίζος    Ιωάννης Πανταζόπουλος       Κωνσταντίνος Φουντάς 

   Καθηγητής                      Επίκ. Καθηγητής                     Καθηγητής    

Ορθοπαιδικής ΠΘ           Επείγουσας Ιατρικής ΠΘ         Νευροχειρουργικής ΠΘ

Πρόγραμμα Συνεδρίου. (pdf file)