ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση της 7ης 2019-2020 Συνέλευσης ΤΙ / Τετάρτη 19-02-2020 / Ώρα 13.30

Τμήμα Ιατρικής

19.02.2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του Παν/μίου Θεσσαλίας σας προσκαλεί στη συνεδρίαση της 7ης/2019-2020 Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 19-02-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο 2 του Β’ ορόφου του κτιρίου του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην περιοχή Βιόπολις, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια μέρα και ώρα 13:30, οπότε η Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη και να είναι παρόντα.

Δείτε την ημερήσια διάταξη

Πληροφορίες κα Αρετή Κοντογιάννη (2413685703, email: g-med@med.uth.gr)