ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη μιας (1) Υποτροφίας για Προπτυχιακές Σπουδές Εσωτερικού Ακαδ Έτους 2018-2019 από τα έσοδα Κληροδοτήματος Αλέξανδρου Χατζόπουλου

Τμήμα Ιατρικής

31.03.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι .Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018/19 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/03/2020
 
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2018/19 χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, με κριτήριο την οικονομική αδυναμία και
κατά προτίμηση την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, σε φοιτητές Ανωτάτης Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιακού Τομέα (Πανεπιστήμια) ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) της
χώρας για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου
Χατζόπουλου».