ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση μαθήματος "Κλινική και Λειτουργική Νευροαπεικόνιση"

Τμήμα Ιατρικής

04.04.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Στο πλαίσιο του μαθήματος επιλογής ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στις 4/4/2020 ημέρα Σάββατο στην αίθουσα 6 στο Τμήμα Ιατρικής του ΠΘ.

Η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Η εξέταση του μαθήματος θα είναι στο τέλος της ημερίδας με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Ευχαριστώ

Υπεύθυνη μαθήματος

Ευτυχία Καψαλάκη