-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού - Ιδρυτές Νίκος και Λύντια Τρίχα

Τμήμα Ιατρικής

24.04.2020

 Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Δείτε την προκήρυξη. pdf