ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση μαθήματος «Νεφρός-PBL Παρουσίαση»

Τμήμα Ιατρικής

30.03.2020

Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει το μάθημα επιλογής με τίτλο «Νεφρός-PBL Παρουσίαση» να κάνουν εγγραφή στο e-class του επιλεγόμενου.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Ιωάννης Λ. Στεφανίδης