-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση για ορκωμοσίες

Τμήμα Ιατρικής

28.04.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Σας ενημερώνουμε ότι, ύστερα από τα τελευταία μέτρα που ελήφθησαν για την αποφυγή της διασποράς κορωνοϊού COVID-19, ακυρώνονται όλες οι προγραμματισμένες απονομές πτυχίων στους αποφοίτους όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και στους αποφοίτους των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Παρακαλούνται οι Γραμματείες να ενημερώσουν άμεσα όλους τους φοιτητές.

    Επιπλέον, οι γραμματείες θα πρέπει να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους πτυχιούχους φοιτητές τη Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών, η οποία έχει πλήρη ισχύ με το πρωτότυπο πτυχίο. Η παραλαβή των πρωτότυπων πτυχίων θα γίνει σταδιακά, μόνο μετά από συνεννόηση με τις γραμματείες ή σε πιθανή τελετή σε βάθος χρόνου, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ