ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Επείγουσες καταστάσεις στην Γαστρεντερολογία

Τμήμα Ιατρικής

31.03.2020

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το επιλεγόμενο μάθημα «Επείγουσες καταστάσεις στην Γαστρεντερολογία», να εγγραφούν στο e-class προκειμένου να ενημερώνονται για την πορεία του μαθήματος και να λαμβάνουν υποβοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό από τους διδάσκοντες.  

             Εκ των διδασκόντων

                 Κωνσταντίνος Αργυρίου