ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Τμήμα Ιατρικής

03.04.2020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Το μάθημα του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος

(για όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας)

θα γίνεται Τρίτη στις 13:00-14:00

αντί του 12:00-13:00

κατόπιν αιτήματος των φοιτητών 4ου και 5ου έτους.

Όταν επανέλθουμε σε κανονική λειτουργία θα επαναπροσδιορίσουμε την ώρα πάλι κατόπιν συμφωνίας.

Ο Καθηγητής

Ιωάννης  Σκουλαρίγκης