-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ιατροδικαστική

Τμήμα Ιατρικής

10.04.2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διάλεξη του μαθήματος ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ θα γίνεται κάθε Τετάρτη εξʼ αποστάσεως 15:00-17:00.

Εκ του εργαστηρίου

Ανακοίνωση.pdf