-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Επείγουσα ενημέρωση Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας από το τμήμα Αδειών Άσκησης και Χορήγησης Τίτλων Ειδικότητας του Συλλόγου

Τμήμα Ιατρικής

28.04.2020

 Λόγω πανδημίας και  μόνο για αυτό το διάστημα, παρακαλούμε να δέχεστε τους γιατρούς που κατέχουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος η οποία έχει εκδοθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, προς εγγραφή στο αρχείο μελών του Συλλόγου σας, ακόμη και αν δεν έχουν στην κατοχή τους το πτυχίο της ιατρικής σχολής, αλλά μόνο τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Επιστολή Τμήματος Ειδικοτήτων σε σελίδα ΠΙΣ. pdf