-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση 9ης Συνέλευσης ΤΙ / Τετάρτη 08-04-2020 - Με Τηλεδιάσκεψη

Τμήμα Ιατρικής

08.04.2020

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του Παν/μίου Θεσσαλίας σας προσκαλεί στη συνεδρίαση της 9ης/2019-2020 Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 08-04-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 με τηλεδιάσκεψη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια μέρα και ώρα 13:30, οπότε η Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη και να είναι παρόντα. 

Πληροφορίες κα Αρετή Κοντογιάννη (τηλ 2410685703, email:g-med@med.uth.gr)