-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 3 θέσεις στο Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

15.06.2020

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1.Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοθεραπεία» (ΦΕΚ 389/07-04-2020/τ.Γ', ΑΔΑ:6ΓΑΕ469Β7Ξ-0ΘΒ).

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»:Αναπληρωτής Καθηγητής:ΑΡΡ15456 - Επίκουρος Καθηγητής :ΑΡΡ15459

2.Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πυρινική Ιατρική» (ΦΕΚ 389/07-04-2020/τ.Γ', ΑΔΑ:ΡΑ9Φ469Β7Ξ-ΩΤΓ).

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ15460

3.Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή και Επιδημιολογία» (ΦΕΚ 389/07-04-2020/τ.Γ', ΑΔΑ:91Ι9469Β7Ξ-ΝΑ6).

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»:Αναπληρωτής Καθηγητής:ΑΡΡ15465 - Επίκουρος Καθηγητής :ΑΡΡ15461

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-06-2020

Πληροφορίες: Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις 41500 Λάρισα, τηλ.2410685703, Fax:2410685546-7, E-mail:g-med@med.uth.gr,Αρμόδια κα. Κοντογιάννη Αρετή

  Δείτε την προκήρυξη. pdf