-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη - Προκήρυξη Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Τμήμα Ιατρικής

30.06.2020

 

Χορήγηση Υποτροφιών Του Ιδρύματος "Λοχαγού Φανουράκη"
Το ΔΣ του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, προκηρύσσει, σύμφωνα  με τα άρθρα 2 παρ.α και 9 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 748/1-4-2013)  σε συνδυασμό με το Ν. 4182/13 και τον  ισχύοντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ,  πέντε (5) κατά κανόνα υποτροφίες για νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου διάρκειας κατ ανώτατο όριο ενός έτους, με επιλογή, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση:
α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
γ.ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ TITΛΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών γίνεται μόνον  ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αίτησης υποτροφίας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και έως ώρα 16:00 μμ.

1.Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τoν Κανονισμό Υποτροφιών 2020-2021 που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org πριν συμπληρώσουν την αίτηση.

Δείτε την προκήρυξη pdf