-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.

Τμήμα Ιατρικής

30.07.2020

 

     Αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και στα Προγράμματα Σπουδών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 διευκρινίζονται τα εξής:

     Όσοι διδάσκοντες διεξάγουν εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας eClass, θα πρέπει να καταρτίσουν το πρόγραμμα εξετάσεων, σύμφωνα με τον πίνακα διαθεσιμότητας του eClass για τη Σχολή τους. Όσοι διδάσκοντες διεξάγουν εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας Μs - Teams, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, χωρίς τον παραπάνω περιορισμό. 

Πίνακας Διαθεσιμότητας του eClass ανά Σχολή

 

08:00-14:00

14:00-20:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ (Ομάδα Α)*

ΣΑΚΕ & ΣΕΥ

ΤΡΙΤΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ (Ομάδα Β)*

ΣΕΦΑΑΔ-ΣΟΔΕ-ΣΓΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΣΑΚΕ & ΣΕΥ

ΠΣ & ΣΘΕ & ΣΤ

ΠΕΜΠΤΗ

ΣΕΦΑΑΔ-ΣΟΔΕ-ΣΓΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ (Ομάδα Α)*

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΣ & ΣΘΕ & ΣΤ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ  (Ομάδα Β)*

     *Τα προγράμματα σπουδών των ομάδων Α και Β θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του Συμβουλίου Ένταξης.

     Οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, η οποία θα διατίθεται σε σχετική ανακοίνωση στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Όσοι φοιτητές δηλώσουν στην ηλεκτρονική δήλωση ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους Υπεύθυνη Δήλωση μη συμμετοχής (επισυνάπτεται πρότυπο, θα διατίθεται και στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). 

    Με την ανακοίνωση του Προγράμματος Εξετάσεων, θα πρέπει δίπλα σε κάθε μάθημα να φαίνεται η πλατφόρμα εξέτασης και ο τρόπος εξέτασης. Τέλος, τονίζεται ότι απαγορεύεται να αναρτηθεί οποιαδήποτε βαθμολογία στο eClass.

Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Διευκρινήσεις για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή εξετάσεων. pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΝΤΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

                                                                                ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

                                                                                       *

                                                                                  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ