-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)

Τμήμα Ιατρικής

28.04.2022

Σύμφωνα με το Α.Π.2624/08-05-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, με στοιχεία: ENISA-SNE-2020-03

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category-- prosopiko/category--apospaseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και το έγγραφο της υπηρεσίας τους πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (admin@rp-greece.be) έως την 28η Απριλίου 2022.

Προκύρηξη pdf

Ο Προϊστάμενος της Γενικής

Διεύθυνσης 

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος