-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για online θερινά σεμινάρια γαλλικής γλώσσας

Τμήμα Ιατρικής

01.07.2020

 Διά του παρόντος ανακοινώνεται από την πρεσβεία του Βελγίου ότι το ίδρυμα Wallonie-Bruxelles International προσφέρει τις ακόλουθες 2 υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, που αφορούν online θερινά σεμινάρια σε γαλλική γλώσσα:

     - 1 υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης για μελλοντικούς καθηγητές γαλλικής ως ξένη γλώσσα ( καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης η 19η Ιουνίου 2020)

     - 1 υποτροφία γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης η 1η Ιουλίου 2020)

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός των ημερομηνιών στον κ. François Renard, e-mail : f.renard@wbi.be

Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για online θερινά σεμινάρια  γαλλικής γλώσσας  

Formulaire de candidature bourses d'été 2020.doc

 Université de liège.doc

Université Libre de Bruxelles.doc

 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ