-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Προκήρυξη για την πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για το Ακαδ. Έτος 2020-2021

Τμήμα Ιατρικής

02.07.2020

 

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για την Οφθαλμολιγική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με δυνατότητα ανανέωσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση ορισμένου χρόνου στο γνωστικό αντικείμενο "Οφθαλμολογία" στο αντικείμενο του γλαυκώματος και στις απεικονιστικές μεθόδους του αμφιβληστροειδή και του οπτικού νεύρου.

 Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, τηλ. 2410685703, fax. 2410685546, email: g-med@uth.gr, Αρμόδια κα Αρετή Κοντογιάννη

Δείτε την Προκήρυξη pdf

Αίτηση doc