-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής - Προκήρυξη για την πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για το Ακαδ. Έτος 2020-2021

Τμήμα Ιατρικής

02.07.2020

 

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με δυνατότητα ανανέωσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση ορισμένου χρόνου στο γνωστικό αντικείμενο νωστικό αντικείμενο "Οφθαλμολογία", στον τομέα της παιδο-οφθαλμολογίας, στραβισμού και νευρο-οφθολμολογίας

 Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, τηλ. 2410685703, fax. 2410685546, email: g-med@uth.gr, Αρμόδια κα Αρετή Κοντογιάννη

Δείτε την Προκήρυξη pdf

Αίτηση doc