-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σημαντική Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Αρχές Ιατρικής Γενετικής

Τμήμα Ιατρικής

08.07.2020

 

 

   Όσοι/ες φοιτητές/τριες θα συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ στις 08/07/2020 και ώρα 10:00 πμ πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Βιολογίας (biologymed@uth.gr) μέχρι τη Παρασκευή 26 Ιουνίου και να αναφέρουν το ιδρυματικό email τους (…@med.uth.gr) και τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ). Η δήλωση στη γραμματεία είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει η εγγραφή τους στις ηλεκτρονικές ομάδες και να έχουν πρόσβαση στο σύστημα εξέτασης την ημέρα των εξετάσεων.

     Οι φοιτητές/τριες προηγούμενων ετών που έχουν δικαίωμα να δώσουν το μάθημα παρακαλώ να κάνουν εγγραφή στο e-class, στο μάθημα ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ.

Η Υπεύθυνη του μαθήματος
Ασπασία Τσέζου
Καθ. Ιατρικής Γενετικής