-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξετάσεις του μαθήματος "Βιοπληροφορική - Βιομετρία"

Τμήμα Ιατρικής

15.07.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξεταστική του μαθήματος «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ» θα γίνει με υποβολή εργασιών. Τα θέματα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου https://biomath.med.uth.gr/el/φοιτητές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 15 Ιουλίου 2020. Οι εργασίες κατατίθενται στο e-mail  του Εργαστηρίου:  biomath@med.uth.gr

 

Γραμματεία

Εργαστηρίου Βιομαθηματικών