-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση και Δικαιώματος Στέγασης Ακαδ. Έτους 2020-2021

Τμήμα Ιατρικής

30.07.2020

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, ότι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης, και δικαιώματος στέγασης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης - Στέγασης πρέπει να κάνουν χρήση ου Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

Επισημαίνεται ότι μόνο οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Π.Θ. με έδρα τη Λάρισα και την Καρδίτσα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν για πρώτη φορά ταυτόχρονα αίτηση σίτισης και στέγασης.

Οι αιτήσεις για το δικαίωμα στέγασης θα υποβάλλονται

Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση θα υποβάλλονται

Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις για το δικαίωμα στέγασης θα υποβάλλονται μέχρι Κυριακή 19 Ιουλίου. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να έχει εκδοθεί η πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2019).

Ανακοίνωση pdf

Από την Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μαρία Κουκουβάνη