-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση μαθήματος "Βιοχημεία Ενζύμων και Μεταβολισμού του Ανθρώπου"

Τμήμα Ιατρικής

01.07.2020

 

Λάρισα, 29 Ιουνίου 2020

Αναρτήθηκαν στο eclass του μαθήματος:

► ΝΕΑ (3η) ανακοίνωση σχετικά με οδηγίες διεξαγωγής των διαδικτυακών εξετάσεων ΒΙΟΧ ΕΜΑ.

► τα ΤΕΛΙΚΑ TEAMS των συμμετεχόντων στις διαδικτυακές εξετάσεις του μαθήματος.

Ανακοίνωση pdf

Από τη γραμματεία του Εργαστηρίου Βιοχημείας