-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων της επαναληπτικής περιόδου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Τμήμα Ιατρικής

18.09.2020

      Αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων της επαναληπτικής περιόδου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και στα Προγράμματα Σπουδών, διευκρινίζονται τα εξής:

     Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου στην αρ. 237/3-08-2020 συνεδρίασή της, η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020. Τα Τμήματα δύνανται να διαφοροποιηθούν από το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εφόσον καταθέσουν αιτιολογημένη πρόταση διαφοροποίησης στη Σύγκλητο. Η εξέταση όλων των μαθημάτων και των εργαστηρίων θα διεξαχθεί με εξ αποστάσεως μεθόδους, κατ’ εξαίρεση και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, για την προάσπιση της δημόσιας υγείας των φοιτητών/φοιτητριών, καθώς και όλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Εξαίρεση θα αποτελέσουν μόνο οι κλινικές ασκήσεις-εξετάσεις στα Τμήματα Ιατρικής και Κτηνιατρικής και στα Προγράμματα Σπουδών Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής, οι οποίες θα υλοποιηθούν με φυσική παρουσία των φοιτητών. Για την ανωτέρω διαδικασία θα τηρηθούν όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας του ΕΟΔΥ.

     Όσοι φοιτητές αδυνατούν να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους Υπεύθυνη Δήλωση μη συμμετοχής (επισυνάπτεται πρότυπο, θα διατίθεται και στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

   Με την ανακοίνωση του Προγράμματος Εξετάσεων, θα πρέπει δίπλα σε κάθε μάθημα να φαίνεται η πλατφόρμα εξέτασης και ο τρόπος εξέτασης. Τέλος, τονίζεται ότι απαγορεύεται να αναρτηθεί οποιαδήποτε βαθμολογία στο eClass.

    Στο σύνδεσμο https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos αναρτώνται διαρκώς επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων.

   Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

    Ανακοίνωση pdf

    Συνημμένα: Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Ο ΑΝΤIΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ