-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Thailand 2021 της Κυβέρνησης της Ταϊλάνδης για σπουδές κατά το έτος 2021.

Τμήμα Ιατρικής

08.10.2020

 

Το πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Thailand 2021είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι τις 08 Οκτωβρίου 2020.

Το εν λόγω πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών χρηματοδοτείται από το Γραφείο της Επιτροπής για την Ανώτατη Εκπαίδευση(OHEC) και από το Υπουργείο Παιδείας της Ταϋλάνδης, και έχει ως σκοπό να ενισχύσει την κινητικότητα των φοιτητώνσε μια ισορροπημένη και μόνιμη βάση, ειδικότεραμεταξύ υπηκόων της Ταϋλάνδης και ευρωπαϊκών χωρών μελών του Οργανισμού “Asia-Europe Meeting(ASEM).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να βρείτε στα τρία συνημμένα έγγραφα(1.Application Form, 2.Implementation Guideline,3. Recordor Study Programme). Επίσης μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με την κυρία Jittree Klumpong στην ηλεκτρονική διεύθύνση jittree_jk@hotmail.com ή (Τηλ: +66 2610-5424).

Προκήρυξη pdf

1.Application Form

2.Implementation Guideline

3. Record or Study Programme

ΣΥΝΗΜ: Δώδεκα (12) σελίδες

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ