-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος για κορωνοϊό COVID-19

Τμήμα Ιατρικής

28.10.2020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές πέραν του 6ο έτους που πρόκειται να παρακολουθήσουν κλινικές/εργαστήρια που πραγματοποιούνται στο χώρο του ΠΓΝΛ, σύμφωνα με την με αρ. 115744/Ζ1/04-09-2020 (ΦΕΚ 3707/τ.β’./04-09-2020) απόφαση, «Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», πριν την έναρξη της συμμετοχής τους στις κλινικές ασκήσεις και εργαστήρια που πραγματοποιούνται στο χώρο του ΠΓΝΛ,  υποβάλλονται σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. Ο έλεγχος πραγματοποιείται δωρεάν σε μία από τις δημόσιες δομές υγείας της ημεδαπής (με επίδειξη της Ακαδημαϊκης Ταυτότητας), κατά προτίμηση αυτής όπου θα πραγματοποιηθεί το διδακτικό έργο των φοιτητών, (υπάρχει η δυνατότητα και στο τόπο κατοικίας σε δημόσια δομή), τα αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται με επιμέλεια του κάθε φοιτητή στο διδακτικό προσωπικό, το οποίο θα έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή του διδακτικού έργου των κλινικών ασκήσεων και των εργαστηρίων.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 έως και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 και από ώρα 08:45 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (υπεύθυνη κα Πετεινάκη) του ΠΓΝΛ.

Παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα.

Πληροφορίες: Κουτσιαρή Σοφία, 2410685716, Μπέτσης Δημήτριος, 2410685685,  Μπομπόλα Ελένη, 2410685592.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Το αποτέλεσμα παραλαμβάνεται την επομένη της διεξαγωγής του τεστ από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και ώρα 16:00-17:00.
Τα αποτελέσματα των τέστ που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο και την Κυριακή θα παραληφθούν τη Δευτέρα και ώρα 16:00-17:00.

Από τη Γραμματεία