-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαδικτυακές εξετάσεις του Μαθήματος "Ιατρική Χημεία" - Σεπτέμβριος 2020

Τμήμα Ιατρικής

17.09.2020

 

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Oι εξετάσεις του μαθήματος ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 θα διεξαχθούν διαδικτυακά την Πέμπτη 17/09/2020 και 18:00 με τη χρήση της πλατφόρμας e-class και MS-TEAMS σύμφωνα με τις συστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί έκτακτων μέτρων λόγω COVID-19.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

- H συμμετοχή στις εξετάσεις προϋποθέτει την υποχρεωτική χρήση ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Απαγορεύεται η χρήση ακουστικών και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών.

- Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν σε ξεχωριστές ομάδες (Τeams Α, Β, Γ, Δ) εξετάσεων ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα όπου εμφανίζονται αναλυτικά οι ομάδες, οι αριθμοί μητρώου των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε κάθε ομάδα καθώς και ο κωδικός σύνδεσης σε κάθε ομάδα (ΚΩΔ. ΤΕΑΜ). ΦΟΙΤΗΤΕΣ που δεν έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στη Γραμματεία της Βιοχημείας, δεν έχουν κάνει Δήλωση Μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου και δεν είναι στις λίστες δεν θα γίνουν αποδεκτοί.

Οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν σύνδεση στο MS TEAMS με τον κωδικό της ομάδας που ανήκουν τουλάχιστον μια ημέρα πριν την ημέρα των εξετάσεων. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η συμμετοχή του φοιτητή σε άλλη ομάδα από αυτή που ανήκει. Την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων οι ομάδες θα κλειδωθούν και δεν θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής/συμμετοχής σε άλλη ομάδα.

- Οι φοιτητές την ώρα εξέτασης (18:00) θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο MS TEAMS καθώς και στο e-class με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

- Αρχικά θα γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων του φοιτητή. Κάθε φοιτητής πρέπει να μπορεί να επιδείξει μέσω της κάμερας την φοιτητική του ταυτότητα και τον αριθμό ειδικού μητρώου ΑΕΜ. Επίσης, θα δοθούν οδηγίες από τους επιβλέποντες.

- Οι φοιτητές στη συνέχεια θα ανοίξουν στο e-class (ΑΣΚΗΣΕΙΣ) όπου θα εμφανίζεται το ερωτηματολόγιο προς εξέταση. Θα βάλουν τον κωδικό που θα τους δοθεί εκείνη την στιγμή από τον επιβλέποντα καθηγητή μέσω MS TEAMS για να ξεκινήσουν το τεστ. H συμπλήρωση του τεστ θα έχει μέγιστη χρονική διάρκεια (η οποία εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία του ερωτηματολογίου), μετά το πέρας της οποίας θα διακόπτεται αυτόματα ανεξάρτητα από τον αριθμό των ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί.

- Σε περιπτώσεις τεχνικού προβλήματος θα απευθύνεστε στους επιβλέποντες καθηγητές μέσω του MS TEAMS καθ΄όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Ανακοίνωση και ομάδες pdf

Ηλίας Μυλωνής

Επικ. Καθηγητής

Βιοχημείας