-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μαιευτική - Γυναικολογία Ι - Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Τμήμα Ιατρικής

07.01.2021

Τα μαθήματα από ΕΔΡΑΣ (κάθε Πέμπτη 09.00-11.00) θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του μαθήματος ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι καθορίστηκε βάσει του ΦΕΚ 3707/04-09-2020.

Τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας τις ώρες 11:00-12:00 και 12:00-13:00 εκ περιτροπής σε δυο ομάδες 30 φοιτητών ο διδάσκων (βάσει του προγράμματος) αναλύει και συζητά με τους φοιτητές για τα αντίστοιχα περιστατικά (βάσει προγράμματος).

Τις ημέρες Δευτέρα  και Τετάρτη, εκ περιτροπής η κάθε ομάδα των 30 φοιτητών τις ώρες 11:00-12:00 και 12:00-13:00 διαμοιράζονται στην Μαιευτική και Γυναικολογική πτέρυγα της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής (Β΄ και Γ΄ κτίριο, ισόγειο) ανά 15 φοιτητές για κλινική άσκηση. Οι φοιτητές ανά ένας-δύο θα εισέρχονται στους θαλάμους της κάθε πτέρυγας (λήψη ιστορικών, επίσκεψη με τους διδάσκοντες) βάσει προγράμματος.

Σύμφωνα με τα μέτρα της πανδημίας του COVID-19 οι Ε΄/ετείς φοιτητές οφείλουν να τηρούν τα μέτρα προστασίας και να φορούν μάσκα στους παραπάνω χώρους.

 

 Υπεύθυνος Μαθήματος 

 Καθηγητής Κωνσταντίνος Νταφόπουλος