-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ίδρυμα Υποτροφιών για την Εκπαίδευση Χριστίνας και Ιωάννη Ανάγνος

Τμήμα Ιατρικής

27.11.2020

 

 

Με χαρά σας πληροφορούμε ότι το «Ίδρυμα Υποτροφιών για την Εκπαίδευση Χριστίνας και Ιωάννη Ανάγνος» (συσταθέν από Έλληνες της διασποράς του διαπρέψαντος ιατρού στις Η.Π.Α. Ιωάννη Ανάγνου καταγομένου από την Ευρυτανία και της συζύγου του Χριστίνας με σκοπό να ενισχυθούν δι’ υποτροφιών καθ΄ολην την διάρκεια των σπουδών τους φοιτητές των Ιατρικών Σχολών στην Ελλάδα) θα απονείμει μέχρι τις 31/12/2020, ΔΥΟ (2) υποτροφίες, σε ισάριθμους φοιτητές του 1ου έτους.

Οι άνω υποτροφίες θα δοθούν πρωτίστως σε φοιτητές  που  κατάγονται από το νομό Ευρυτανίας, άλλως από τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος.

Θα παρακαλούσαμε θερμά να φέρατε εις γνώση των ενδιαφερομένων την παραπάνω ανακοίνωση του ημετέρου ιδρύματος ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση  των υποτροφιών εντός της προαναφερθείσης προθεσμίας.

 Αίτηση Υποψηφίων για το 2020 doc

 

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΟΣ