-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση του μαθήματος "Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική"

Τμήμα Ιατρικής

30.10.2020

 

Η διάλεξη του μαθήματος «Ιατρική και Υπολογιστική Στατιστική» του Α' εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.

 

Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας και τον calculator.

 

Οι κωδικοί βρίσκονται στην ηλεκτρονική γραμματεία, στην ηλεκτρονική καρτέλα, στη δήλωση μαθημάτων.

 

Οδηγίες για το κατέβασμα και την εγκατάσταση της εφαρμογής, την σύνδεση σε αυτή και τη χρήση της θα βρείτε στην σελίδα

 

https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi


Από το Εργαστήριο Βιομαθηματικών