-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση του μαθήματος "Τοπογραφική Λειτουργική Ανατομική του Ανθρώπου"

Τμήμα Ιατρικής

30.10.2020

 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και θα ξεκινήσουν Πέμπτη 22/10/20 και ώρα 18.00. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class όπου θα ανακοινωθεί ο κωδικός σύνδεσης του μαθήματος στο ms-Teams ώστε να λάβουν μέρος στην πρώτη συνάντηση.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος 
Αριστείδης Χ. Ζιμπής 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας Τ.Ι. Π.Θ.