-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Επανέναρξη εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογίας Ι ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ - Νέο πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων 2020-2021

Τμήμα Ιατρικής

30.12.2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 9/11/2020 θα ξεκινήσουν εκ νέου τα εργαστήρια του μαθήματος ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι. Τα εργαστήρια λόγω των έκτακτων συνθηκών θα γίνουν διαδικτυακά (με τη χρήση της πλατφόρμας MS-TEAMS, όπως γίνεται και το μάθημα, στο ίδιο channel), με την μορφή παρουσίασης της άσκησης από τους διδάσκοντες και συζήτησης με τους φοιτητές επί των αποτελεσμάτων του πρακτικού μέρους.

H ομάδα που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 9/11 θα είναι η ομάδα Γ, χωρισμένη σε δύο υποομάδες (Γ1-9:00-10:00 και Γ2 10:00-11:00). Θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες ομάδες σύμφωνα με τον ΝΕΟ Πρόγραμμα των Εργαστηριακών Ασκήσεων ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι, το οποίο έχει αναρτηθεί στα έγγραφα του μαθήματος στο eclass. Εκεί έχει επίσης αναρτηθεί ο κατάλογος των ονομάτων της κάθε ομάδας-υποομάδας. Επισημαίνεται ότι η παρουσία σας στις διαδικτυακές αυτές παρουσιάσεις των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.  

Εάν προκύψουν νέα δεδομένα που θα επιτρέπουν την δια ζώσης συμμετοχή των φοιτητών στις εργαστηριακές ασκήσεις θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στο eclass και τη σελίδα της σχολής.

Η υπεύθυνη του μαθήματος ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

 Βαρβάρα Τραχανά