-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής στη Βράβευση Εφευρετών και διεύρυνση δυνατότητας συμμετοχής.

Τμήμα Ιατρικής

15.12.2020

 

Αξιότιμοι  συνεργάτες & φίλοι του ΟΒΙ,

 

Ο ΟΒΙ, με στόχο να βοηθήσει περισσότερους εφευρέτες να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό Βράβευσης  Εφευρετών, κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω πανδημίας, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2020.

 

Επιπλέον, ο Οργανισμός διευρύνει τη δυνατότητα συμμετοχής, καθώς καλεί να συμμετάσχουν και οι εφευρέτες οι αιτήσεις των οποίων έχουν δημοσιευθεί ή τα διπλώματα έχουν χορηγηθεί μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 

Οι λοιποί όροι συμμετοχής παραμένουν ως έχουν.

 

Αρμόδια υπάλληλος: Γιώτα Κατσούλα, Τ: 210 6183619, Email: gkat@obi.gr

 

https://www.med.uth.gr/DetailsAr.aspx?id=67763

 

Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα  

http://www.obi.gr/el/news-category/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1/