-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εργαστήρια Ιατρικής Χημείας

Τμήμα Ιατρικής

26.11.2020

 

Λόγω των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία, η διαδικτυακή παρουσίαση της άσκησης (μέσω MS Teams) «Χρωματογραφία - Ηλεκτροφόρηση» και συζήτηση των εργασιών των φοιτητών θα διεξαχθεί στις διαφορετικές εργαστηριακές ομάδες ως εξής:

Ομάδα Δ (Δ1 και Δ2): Δευτέρα (23/11) 9:30-11:00

Ομάδα Γ (Γ1 και Γ2): Τρίτη (24/11) 9:30-11:00

Ομάδα Β (Β1 και Β2): Τετάρτη (25/11) 9:30-11:00

Ομάδα Α (Α1 και Α2): Πέμπτη (26/11) 9:30-11:00

Η παρακολούθηση των παραπάνω ασκήσεων αποτελεί μέρος των εργαστηριακών ασκήσεων και είναι υποχρεωτική.

Στην διαδικτυακή παρουσίαση θα λάβουν μέρος και φοιτητές των οποίων η εγγραφή καθυστέρησε στις αντίστοιχες ομάδες.

Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη με τη συμμετοχή των φοιτητών στα εργαστήρια θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στο eclass και την σελίδα της σχολής.

Ανακοίνωση pdf

Ο διδάσκων

Η. Μυλωνής