-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξετάσεις του μαθήματος "Βιοχημεία (Ι) Ενζύμων και Μεταβολισμού του Ανθρώπου"

Τμήμα Ιατρικής

27.01.2021

 

Λάρισα, 8 Ιανουαρίου 2021

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Ι) ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του μαθήματος, στις 27 Ιανουαρίου 2021, να το δηλώσουν έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 στο email της γραμματείας του Εργαστηρίου

Βιοχημείας, enousiou@med.uth.gr

Ανακοίνωση pdf

Από τη Γραμματεία του

Εργαστηρίου Βιοχημείας (3ος όροφος, 2410685713)