-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξετάσεις του μαθήματος "Οργανογέννεση και Διαμαρτίες της Διαπλάσεως"

Τμήμα Ιατρικής

22.01.2021

 

Λάρισα, 8.1.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις του μαθήματος Οργανογέννεση και Διαμαρτίες της Διαπλάσεως θα διεξαχθούν διαδικτυακά (MS Teams/MS Forms) την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου και ώρα 11:00. Για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας των εξετάσεων παρακαλούνται οι συμμετέχοντες φοιτητές να συνδεθούν στις 10:00 στο MS ΤΕΑMS με τους προσωπικούς κωδικούς προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Κάθε φοιτητής πρέπει να μπορεί να επιδείξει μέσω της κάμερας την φοιτητική του ταυτότητα.

Ανακοίνωση pdf

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Επ. Καθηγητής Εμβρυολογίας