-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξετάσεις του μαθήματος "Εισαγωγή στην Περιγεννητική Ιατρική"

Τμήμα Ιατρικής

26.01.2021

Λάρισα, 8.1.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις του μαθήματος Εισαγωγή στην Περιγεννητική Ιατρική θα διεξαχθούν διαδικτυακά (MS Teams) την Τρίτη 26 Ιανουαρίου και ώρα 09:00. Για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας των εξετάσεων παρακαλούνται οι συμμετέχοντες φοιτητές να συνδεθούν στις 08:45 στο MS ΤΕΑMS με τους προσωπικούς κωδικούς προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Κάθε φοιτητής πρέπει να μπορεί να επιδείξει μέσω της κάμερας την φοιτητική του ταυτότητα.

Ανακοίνωση pdf

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Επ. Καθηγητής Εμβρυολογίας