-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξετάσεις του μαθήματος "Ανατομία Ι - Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος"

Τμήμα Ιατρικής

20.01.2021

 

 

Ανατομία Ι - Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος 

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ανατομία Ι - Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος σύμφωνα με το ανακοινωμένο πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρικής θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Οι εξετάσεις εργαστηρίου  Παρασκευή  15-1-21 και ώρα  17.00-19.00

Οι εξετάσεις θεωρίας Τετάρτη 20-1-21 και ώρα  11.00 -13.30.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS Teams με γραπτές εξετάσεις πολλαπλής επιλογής. Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης και χρήσης όπως αυτές αναφέρονται στον ιστότοπο του Τμήματος Ιατρικής.

Για τη συμμετοχή στην εξέταση είναι απαραίτητη η εγγραφή και η σύνδεση στο MS Teams κατά τις προαναφερθείσες ώρες κατά τη διάρκεια πραγματοποιήσης της εξέτασης. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της φοιτητικής ή της αστυνομικής ταυτότητας κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης.

 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος  

Αναπλ. Καθηγητής Ανατομίας 

Αριστείδης Χ Ζιμπής