-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξετάσεις του μαθήματος "Προπαιδευτική Παθολογία"

Τμήμα Ιατρικής

27.01.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ»

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ»        

                                                                                                                                                   11/1/2021

Αγαπητοί φοιτητές, όπως γνωρίζετε οι εξετάσεις του μαθήματος Προπαιδευτική Παθολογία έχουν προγραμματιστεί για τις 27/1/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00-15:00, οι οποίες βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας θα γίνουν διαδικτυακά και οι ερωτήσεις θα είναι πολλαπλών επιλογών.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότερη διεξαγωγή των εξετάσεων είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις μέχρι τις 22/1/2021.

Όποιος δεν δηλώσει τη συμμετοχή του στις εξετάσεις δεν θα του επιτραπεί να συμμετάσχει σε αυτές, ανεξάρτητα αν έχει δηλώσει το μάθημα στην αρχή του εξαμήνου.  Άρα θα σας παρακαλούσα να δηλώσετε όσοι έχετε αποφασίσει να συμμετάσχετε στις εξετάσεις.

Οι δηλώσεις πρέπει να αποστέλλονται στα email μου: eirigopoulou@med.uth.gr ή erigopoulou@yahoo.co.uk μέχρι τις 22/1/2021. Δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις αυτών που είτε δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή είτε το έκαναν εκπρόθεσμα.

 Ανακοίνωση pdf

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ε.Ι. Ρηγοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Π.Θ.

Υπεύθυνη του μαθήματος Προπαιδευτικής Παθολογίας

Τηλ: +30 2413502801, +30 6937376275

Fax: +30 2413501557

Email: eirigopoulou@med.uth.gr, erigopoulou@yahoo.co.uk