-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 7 Θέσεις στο Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

28.06.2023

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η υπό προκήρυξη θέση στο αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» περιλαμβάνει ένα πολύ ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και πεδίων και αποτελεί βασικό πυλώνα στην εκπαίδευση και κλινική άσκηση των φοιτητών Ιατρικής.

Η διδασκαλία περιλαμβάνει τα κλινικά σημεία, τα συμπτώματα, τις διαγνωστικές μεθόδους και τη διαχείριση ασθενών με όλη τη χειρουργική παθολογία αλλά και όλων των επειγόντων καταστάσεων τραύματος, ασθενών με οξεία κοιλία αλλά και ογκολογικών ασθενών καθώς και τη συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση αυτών. Η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις, συμπληρωματικό ηλεκτρονικό υλικό στο eclass, παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων και υποχρεωτική κλινική άσκηση. Στις διαλέξεις περιλαμβάνονται κλινικά περιστατικά καθώς και χειρουργικά βίντεο για καλύτερη εμπέδωση της γνώσης. Η κλινική άσκηση περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εξέταση των ασθενών, τη διδασκαλία του τρόπου διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών καθώς και την επίδειξη θεραπευτικών μεθόδων. Η θέση αυτή απαιτεί σημαντική και μακρόχρονη κλινική εμπειρία στο φάσμα της Γενικής Χειρουργικής κυρίως σε τριτοβάθμιο Νοσοκομείο καθώς και πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η θέση επίσης απαιτεί σημαντικό και συνεχόμενο ερευνητικό έργο και ιδιαιτέρως στη βασική έρευνα. Προϋποθέτει την άριστη γνώση των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακών και απεικονιστικών τεχνικών που σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες εφαρμόζονται στην χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών με ιατρική ακριβείας.

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Βιοϊατρικής Πληροφορικής - Τεχνολογίας με έμφαση στις μικροαγγειακές ροές».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης εστιάζει στην έρευνα, σχεδίαση, επεξεργασία, υλοποίηση, βελτιστοποίηση και μετάδοση πληροφοριών, αυτοματοποιημένων διατάξεων και συστημάτων, χρησιμοποιώντας ως κύριο εργαλείο την Ιατρική Πληροφορική.

Απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα τόσο των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Ιατρικής και της Υγείας γενικότερα, όσο και στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και την Ιατρική Πληροφορική. Στο γνωστικό αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία και ανάλυση Βιο-σημάτων και Βιο-εικόνων, ανάπτυξη υπολογιστικών αλγορίθμων για την ποσοτικοποίηση και την εξατομίκευση της ιατρικής και την υποστήριξη της διάγνωσης και της θεραπείας ασθενειών. Επιπλέον, το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης απαιτεί πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία και ικανότητα επίβλεψης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, και ερευνητική-εργαστηριακή εμπειρία. Τέλος προϋποθέτει σημαντική διοικητική εμπειρία και διεθνή αναγνώριση ανάλογη της υπό προκήρυξη βαθμίδας.

2.Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τον τομέα της Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής. Προϋποθέτει γνώση των φυσικών αρχών αλληλεπίδρασης ακτινοβολίαςύλης (ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών), των εφαρμογών και επιπτώσεων των ακτινοβολιών σε κλινικό επίπεδο, στην Ακτινολογία, στην Πυρηνική Ιατρική και στην Ακτινοθεραπεία καθώς και βαθιά γνώση ακτινοβιολογίας και εφαρμογή της ακτινοπροστασίας σε επαγγέλματα, εργαζόμενους, ασθενείς και γενικό πληθυσμό. Για την κλινική εφαρμογή των ανωτέρω είναι επιθυμητή η κατοχή Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικού Ιατρικής. Περιλαμβάνει επίσης μελέτη των εξελιγμένων τεχνικών και σύγχρονης τεχνολογίας για διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές. Επίσης, καλύπτει την διδασκαλία της κλασικής ιατρικής φυσικής και βιοφυσικής για τις ανάγκες ενός Τμήματος Ιατρικής.

Σε στενή σχέση με το γνωστικό αντικείμενο κινείται και η σχετική ερευνητική δραστηριότητα. Επιπλέον, το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης απαιτεί εκπαιδευτική εμπειρία και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και ερευνητική-εργαστηριακή εμπειρία σε κλινικό και βασικό επίπεδο.

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Χημεία-Βιοχημεία». 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η θέση αφορά τη διδακτική και ερευνητική επάρκεια στο αντικείμενο της Ιατρικής Χημείας - Βιοχημείας. Η Ιατρική Χημεία - Βιοχημεία έχει ως αντικείμενο την πειραματική μελέτη και κατανόηση των χημικών μορίων, διεργασιών και φαινομένων που υποστηρίζουν τις θεμελιώδεις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Εξετάζει τη δομή και ιδιότητες των διαφόρων βιομορίων και άλλων χημικών ενώσεων που βρίσκονται στα ανθρώπινα κύτταρα, καθώς και τη συμβολή τους στην ομοιοστασία, λειτουργία και μεταβολισμό των κυττάρων, των ανθρώπινων ιστών και κατ’ επέκταση του ανθρώπινου οργανισμού στο σύνολο του. Επίσης, μελετά την εμπλοκή μικρομοριακών και μεγαλομοριακών χημικών ενώσεων τόσο σε φαινόμενα τοξικότητας όσο και στην φαρμακευτική αντιμετώπιση νόσων. Συμπεριλαμβάνει τη σύνδεση των βασικών χημικών διεργασιών και βιομορίων με τα διάφορα νοσήματα καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαστηριακών μεθόδων προσδιορισμού χημικών ενώσεων και βιοχημικών δεικτών που είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην πρόληψη, διάγνωση ή αξιολόγηση της πορείας και της θεραπείας μιας ασθένειας.

Η θέση απαιτεί εκπαιδευτική εμπειρία στην θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία Χημείας ή/και Βιοχημείας σε Α.Ε.Ι., και διεθνώς αναγνωρισμένο και πρωτότυπο ερευνητικό έργο στα πεδία της Ιατρικής Χημείας και της Βιοχημείας.

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1.Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η υπό προκήρυξη θέση στο αντικείμενο «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ» περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και κλινική άσκηση στους φοιτητές ιατρικής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τα σημεία και συμπτώματα, τη διάγνωση, την αιτιοπαθογένεια και την θεραπεία όλου του φάσματος των νευρολογικών νοσημάτων. Για το σκοπό αυτό γίνεται αναφορά κλινικών περιστατικών για την καλύτερη εμπέδωση και κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης διδάσκονται δεξιότητες εξέτασης και θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών με νευρολογική νόσο. Η θέση αυτή απαιτεί κατ’ εξοχήν κλινική εμπειρία στην Νευρολογία που σημαίνει πολυετές και συνεχές έως σήμερα κλινικό έργο. Επιπρόσθετα, η θέση αυτή απαιτεί πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, διοικητική εμπειρία καθώς και ερευνητικό έργο στο φάσμα των Νευρολογικών νοσημάτων.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

1.Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Παθολογική Ανατομική ασχολείται με τη μελέτη των μορφολογικών αλλοιώσεων των νοσημάτων του ανθρώπου, σε μακροσκοπικό και μικροσκοπικό-ιστολογικό και κυτταρολογικό-επίπεδο. Επιπλέον, η Παθολογική Ανατομική, με την αξιοποίηση των σύγχρονων δυνατοτήτων της μοριακής βιολογίας και της ιατρικής γενετικής, έχει κομβικό ρόλο στην αναγνώριση του μηχανισμού των νόσων και στη συσχέτιση της ιστοπαθολογικής εικόνας με την κλινική εκδήλωση των νοσημάτων.

Για την υπό προκήρυξη θέση είναι απαραίτητη η μελέτη, διδασκαλία και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα που αφορούν στις ιστολογικές αλλοιώσεις και τους βασικούς μηχανισμούς των νόσων σε μορφολογικό, λειτουργικό και μοριακό/γενετικό επίπεδο.

Επιπλέον, απαιτείται η δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων σε διαγνωστικό επίπεδο και στα πλαίσια των κλινικο-παθολογοανατομικών συσχετίσεων. 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ

1.Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προληπτική Παιδιατρική».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Παιδιατρική αποτελεί την ιατρική ειδικότητα που έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση όλων των νοσημάτων που αφορούν τον άνθρωπο, από τη γέννηση μέχρι την όψιμη εφηβεία. Ως Προληπτική Παιδιατρική νοείται το γνωστικό αντικείμενο της Παιδιατρικής που ασχολείται με την πρόληψη χρόνιων και μη νοσημάτων στην παιδική ηλικία καθώς επίσης και με τους παράγοντες που επιδρούν στην εμφάνισή τους, καθώς επίσης και με την αποτίμηση σειράς κλινικών και βιολογικών δεικτών που συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των νοσημάτων. Η πρόληψη οριοθετείται με την αποτίμηση των διαφόρων παραγόντων κινδύνου στην κοινότητα, μέσω της μελέτης τους με την εφαρμογή επιδημιολογικών μελετών, όπως επίσης και με συμμετοχή σε δράσεις και ενεργείς παρεμβάσεις στην κοινωνία. Η θέση αυτή απαιτεί επιπλέον της κλινικής εμπειρίας στην άσκηση της ειδικότητας της Παιδιατρικής, εμπειρία στην Παιδιατρική στην κοινότητα, στον σχεδιασμό της έρευνας, στην πραγματοποίηση επιδημιολογικών και κλινικών μελετών, καθώς επίσης και εκπαιδευτική εμπειρία και ερευνητικό έργο στην Παιδιατρική σχετικά με το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-06-2023

Πληροφορίες, Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500 Λάρισα,  τηλ. 2410 685703, email: g-med@uth.gr, αρμόδια: κα Κοντογιάννη Αρετή.

Προκήρυξη pdf