-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ 08/09/2023 ΕΩΣ 18/9/2023

Τμήμα Ιατρικής

19.09.2023

 

 

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Ακαδ. έτους 2023-2024, για την ταυτοποίησή και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, να προσκομίσουν από την Παρασκευή 08/09/2023 έως τη Δευτέρα 18/09/2023, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.


Κατάθεση δικαιολογητικών 

1. με ταχυμεταφορά courier στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, τκ 41500, Λάρισα (Γραμματεία Φοιτητών-Δικαιολογητικά Πρωτοετών)

2. ή να καταθέσουν με φυσική παρουσία ή  από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο  θα πρέπει να έχει μαζί του  τη νόμιμη εξουσιοδότηση, καθώς και αντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, στη Γραμματεία του Τμήματος (09:00 – 13:00)   


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την κατηγορία εισαγομένων με Πανελλαδικές Εξετάσεις (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-10%-Μουσουλμάνοι, κ.α) είναι:  

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών
  2. Φωτοτυπία Απολυτήριου Λυκείου
  3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις δυο όψεις) 
  4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (από το http://www.amka.gr/amkagr)
  5. 1 φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη)
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δεν απαιτείται επικύρωση)