-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση του μαθήματος "Γαλλικά Ι"

Τμήμα Ιατρικής

05.01.2024

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ Ι: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 / ΕΞΑΜΗΝΟ Α
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Τρίτη 10/10/2023


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα ΓΑΛΛΙΚΑ Ι είναι υποχρεωτικό/επιλογής και δίνει 2 πιστωτικές μονάδες. Θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 15:00-17:00 στην αίθουσα 1 (Βιόπολις)
Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές κάθε επιπέδου διότι εφαρμόζεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία (προσαρμογή δραστηριοτήτων και ασκήσεων στο επίπεδο των φοιτητών).

Ο τρόπος εξέτασης αποφασίζεται από κοινού με τους φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου (γραπτή ή προφορική εξέταση ή ακόμα εργασία ατομική/ομαδική).
Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορεί ο φοιτητής να επικοινωνεί τόσο γραπτά όσο και προφορικά όταν βρεθεί σε γαλλικό ιατρικό περιβάλλον.

Καλούνται οι φοιτητές που θα δηλώσουν και θα παρακολουθήσουν το μάθημα, να στείλουν αίτημα εγγραφής.

Η υπεύθυνη του μαθήματος
Dr Théodora Nikou Ε.Ε.Π Ιατρικής σχολής Λάρισας
thenikou@uth.gr
thenikou@gmail.com

Για απορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο email  thenikou@gmail.com ή να τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο 6979308535 (πρωινές ώρες 8.00-10.00).