-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αναγνώριση της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ως κέντρο αριστείας

Τμήμα Ιατρικής

30.12.2023

 

Μια μεγάλη αναγνώριση του πολυετούς έργου της δέχθηκε η Aγγειοχειρουργική Kλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Nοσοκομείου της Λάρισας και του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την Διεθνή Αγγειολογική Εταιρεία (International Union of Angiology). Ακολουθώντας εκτενή αξιολόγηση  της δραστηριότητας της Κλινικής και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που αυτή προσφέρει στο ευρύ κοινό, αλλά και του γενικότερου  επιστημονικού της έργου, η Κλινική αναγνωρίστηκε ως  Κέντρο Αριστείας.

Η αναγνώριση αυτή είναι απόρροια της  συλλογικής προσπάθειας που έγινε στην Κλινική τα τελευταία 18 χρόνια από την ίδρυσή της, έτσι ώστε σήμερα να κατατάσσεται με αυστηρά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ως ένα από τα καλύτερα Αγγειοχειρουργικά Κέντρα στον κόσμο και αντανακλά ταυτόχρονα και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας και στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δελτίο Τύπου

Department of Vascular Surgery University Hospital of Larissa IUA accreditation